שיפוץ חדרי הרחצה והמטבח. למיקום הטלויזיה נבנה טלמנט מגבס במרכז החלל שחילק את החלל לשני אזורים. שני החלקים הודגשו על ידי קירות עם לבני סיליקט.