תמונה_12

| 0

פינת אוכל לצד שידה גדולה עתיקה וגוף תאורה מודרני לבן