תמונה_15

| 0

פרט - מכונת כתיבה עתיקה על מדף בספריה