תמונה_9

| 0

מסדרון בין חדרי השינה עם רהיט שידה קטנה עתיקה וספריה בקצה המסדרון