1-רובוטים

| 0

עמדת עבודה בחלל פתוח עם מחיצה בין 2 שולחנות