תמונה_9

| 0

פרט - מכונת כתיבה ישנה במשרדים לצד ספרי חסמבה