תמונה_1_-_מבט_מהכניסה

| 0

משרדים - פסנתר ישן המשמש כעמדת קבלה למזכירה