הבית הורחב ומיקום המטבח שונה לחלוטין לעומת המיקום המקורי. הוחלף המטבח, שונו הפתחים ונבחר אלומיניום חדש, והבית עוצב מחדש.

  • צלם: נדב פקט